Zorgbelang Inclusief

Sinds 2009 ben ik actief bij Zorgbelang Inclusief als vrijwilliger en ervaringsdeskundige. Zorgbelang Inclusief is een overkoepelende organisatie waarbij lokale participatieraden en/of lokale cliëntenorganisaties bij zijn aangesloten.

Ik heb sociaal juridische dienstverlening gedaan en mijn werkzaamheden bestaan uit het bijhouden van jurisprudentie en nieuwe ontwikkelingen in de zorgwetgeving. Ook zet ik mijn kennis als ervaringsdeskundige in op het gebied van openbaar vervoer voor mensen met een beperking in.

ROCOV Gelderland

Dit doe ik namens Zorgbelang Gelderland in het ROCOV Gelderland , regionaal overleg consumentenorganisaties openbaar vervoer, Gelderland. Ik ben daar ook onderdeel van de werkgroep regiotaxi en toegankelijk aanvullend openbaar vervoer.

Tevens ben ik de initiatiefnemer van het project ‘bouwen aan je netwerk’. Dat is een project ter voorkoming van eenzaamheid en sociaal isolement onder volwassenen met een lichamelijke beperking.

Interessante ontwikkelingen op het gebied van mijn werk bij Zorgbelang Gelderland/Utrecht en het ROCOV Gelderland zal ik via mijn blogs vermelden.