Redelijk is iets anders dan Rhedelijk

Redelijk is iets anders dan Rhedelijk

Dit soort mails moet je de schrijven als je verhuist vanuit de gemeente Rheden en een rolstoel hebt die nog niet is overgenomen. Redelijk is iets anders dan Rhedelijk.

Geachte heer/mevrouw,

Zonet lees ik uw brief waarin u schrijft dat de Wmo voorzieningen zijn gestopt en RSR contact met mij zal opnemen voor het ophalen van mijn rolstoel en rolstoelscooter. Over het PGB en AVAN ga ik het niet hebben, die beëindiging is logisch.

Op dit moment is gemeente Eindhoven bezig met de beoordeling van mijn voorzieningen. Hierdoor is nog niet geheel duidelijk of ze worden overgenomen of niet. Dit proces volg ik nauwlettend en ik heb regelmatig met de gemeente Eindhoven gebeld over de voortgang. Het ligt echter buiten mijn macht dingen sneller te laten lopen als ze lopen. Ik doe het even via de mail omdat ik het niet nodig vindt om een hele bezwaarprocedure te starten. Ik ga uit van uw begrip, de rolstoel en pendel zijn nog onderdeel van de procedure met gemeente Eindhoven. Mocht gemeente Eindhoven besluiten een en ander niet over te nemen, dan is het natuurlijk logisch dat de rolstoel retour gaat op het moment dat ik een vervangend exemplaar heb. U kunt van mij niet verwachten dat ik de rolstoel retourneer op moment dat ik er nog in moet zitten bij gebrek aan een andere voorziening.

De rolstoelscooter staat in afwachting van overname nog in het schuurtje wat de gemeente heeft gebouwd ten behoeve van de pendel op mijn oude adres. Ook de pendel wordt hopelijk overgenomen, maar de gemeente Eindhoven moet dan nog een stopcontact regelen in de stalling behorende bij mijn nieuwe woning. De pendel heb ik nog niet meegenomen naar Eindhoven omdat deze te groot was om mee te verhuizen en ik nog een plekje moet hebben in de stalling met een oplaadpunt. Op advies van RSR heb ik mijn pendel dus in een gesloten schuur laten staan opdat deze niet gestolen wordt en mee naar Eindhoven kan op moment dat Eindhoven besluit hem over te nemen. Is dat niet het geval, dan kan de pendel uiteraard terug.

Mocht u meer willen weten of vinden dat de procedure traag gaat, verzoek ik u contact op te nemen met gemeente Eindhoven en te vragen naar het servicebureau.

Ik hecht eraan te zeggen dat ik het een bijzonder lastige manier van communiceren vind. Een rolstoel is voor mij gelijk aan mijn benen. Door u zo formeel op te stellen bezorgt u mij onnodige spanning en stress. Dit lijkt me niet nodig, volgens mij kunnen we dit in alle redelijkheid oplossen.

Een prettig weekend nog en ik hoop dat ik u hiermede voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Simon de Waal

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin