De plotselinge ‘ommekeer’ in het CDA. Hoe mensen met een beperking worden ingezet in een handig media offensief.

De plotselinge ‘ommekeer’ in het CDA. Hoe mensen met een beperking worden ingezet in een handig media offensief.

Het CDA is alweer een behoorlijk tijdje onderdeel van verschillende, meestal rechts liberale coalities. Dat heeft voor mensen met een beperking weinig goeds gebracht. Vele bezuinigingen op de zorg en de sociale zekerheid, de bestaanszekerheid van mensen met een beperking is daardoor onder druk komen te staan. We leven nog steeds in een land waar mensen met een beperking het best goed hebben ten opzichte van veel andere landen, de tweede kamer is namelijk groter dan rechts Liberaal. Zo is er na veel soebatten het verdrag voor de rechten van mensen met een handicap of chronische ziekte. Zij het nog niet volledig, het protocol wat een en ander juridisch nog wat steviger vastlegt is nog altijd niet ondertekend. Toch was een notificatie van het VN-verdrag in 2016 een grote overwinning. Bij mensen met een bij mensen met een chronische ziekten of handicap ligt nu wel de verantwoordelijkheid om er steeds bovenop te blijven zitten om zoveel mogelijk Zien waar maken van de doelstellingen uit het VN-verdrag.Dit door constant tegen de stroom in te lobbyen in tijden van eerst een economische crisis en nu een Corona crisis. Er is op veel punten, zeker wat betreft bewustwording wel het een en ander bereikt. Toch gaat het hier en daar ook behoorlijk mis.

Feel-Good Show bij de NCRV-KRO

Op 17 juni 2019 presenteerde Lucille Werner een tv-show waarbij een ‘minister van gehandicaptenzaken’ werd gekozen doe het tv publiek uit verschillende kandidaten met iedereen zijn eigen speerpunten. Daarbij zaten wel degelijk hele goede kandidaten en er was ook een kandidaat specifiek met een heel belangrijk onderwerp, namelijk een uitbreiding van de juridische mogelijkheden voor Burgers binnen het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap of chronische ziekte. en waren nog enkele andere kandidaten die ook wel een goed verhaal hadden, maar uiteindelijk is het toch Rick Brink geworden. Begrijp me niet verkeerd, Ik heb niets tegen die man, en nu hij eenmaal in functie is laat hij zich goed horen tijdens de coronacrisis waarvoor ik hem zeer waardeer. Het probleem zit hem in het oorspronkelijke speerpunt wat hij meebracht. Geen pleidooi voor een samenleving waarin iedereen op alle terreinen mee kan doen, maar een klein deelonderwerpje, namelijk speeltuinen en de toegankelijkheid daarvan. Dat is natuurlijk een stuk makkelijker te behappen voor de coalitie dan iemand die echt vraagt om grotere stappen.

Wat verder opviel in de show was dat het een CDA onderonsje was. De kro-ncrv is een Omroep rechtstreeks geleerd aan de christendemocratische zuil, Lucille Werner , de presentatrice, ook lid van het CDA, even als Rick Brink. Dat is wel heel erg veel CDA en een stuk makkelijker voor minister de Jonge. het onderwerp speeltuintjes was ook strategisch gekozen omdat dat een concreet iets is maar veel meer burgers en tv-kijkers zich iets bij kunnen voorstellen dan bij iets ingewikkelds als het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Door zo’n klein kneuterig deelonderwerp met het ook nog een mooie Feel-Good Show die qua kijkcijfers hoogstwaarschijnlijk wel kon wedijveren met Lingo.

verkiezingscampagne CDA 2020

Halverwege 2019 we hadden ook de nieuwe plannen rondom de Wajong bekend. Hiertegen was veel verzet, vooral mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en mensen die op hun 18e een arbeidshandicap hebben gaan er in de nieuwe Wajong enorm op achteruit, evenals hoger opgeleiden in de Wajong die onder de meeste omstandigheden niet meer kunnen doorgroeien tot boven het minimumloon wat betreft inkomsten. Ook Lucille Werner heeft zich daar toentertijd tegen verzet en ze heeft verschillende projecten waarin ze mensen met een beperking aan een baan kan helpen. Allemaal prachtig natuurlijk.

Toen kwam de coronacrisis, een crisis de speeltuintjes van Rick Brink doen verbleken. Rick Brink heeft zich dan ook een rap tempo weten te ontwikkelen tot een echte belangenbehartiger. Hij legt de nadruk op het weer mee laten doen van mensen met een beperking na de Corona crisis. Een veelomvattend onderwerp wat de hele kern van het VN-verdrag raakt.
het CDA ziet nu dat vooral Lucille Werner ,maar ook Rick Brink nu bekende Nederlanders zijn met een beperking. Die doen het altijd goed op een verkiezingslijst moeten ze bij het CDA denken. Rick Brink heeft zich inmiddels teruggetrokken, dat is een goede zet, zo kan hij zich onafhankelijk blijven inzetten voor de positie van mensen met een beperking tijdens en na de coronacrisis en dat is ook keihard nodig. Lucille Werner zegt echter in een interview dat zij zich als zij Kamerlid wordt gaat houden aan de fractiediscipline binnen het CDA. Daarmee is ze dus vooral onderdeel van de Media strategie van het CDA, dat zich nu ineens weer laten zien als partij met een hart voor mensen met een beperking. Ik, en ik hoop velen met mij zijn echter nog niet vergeten wat er gebeurd is rondom de Wajong en hoezeer de nieuwe Wajong tegen alles wat met een samenleving te maken heeft waarin iedereen gelijkwaardige mee kan doen. Wees dus verstandig met je stem op 21 maart en gooi hem niet te grabbel in de Lingo ballenbak.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin